ulanmaya
20050601
  May Isang Bulaklak - kulas talon
Walang imik
ang pagdaan ng dantaon.

Malaki ang posibilidad
na hindi mamalayan.

May isang bulaklak
na dilaw ang talulot
tulad ng araw,
may bukong bumubukas-
sara tulad ng mata,
mga dahong makahiya,
tangkay na daliri
ng mahusay na biyolinista,
tinik ng rosas,
ugat na nananahan
sa tubig.

Iniibig kita.

Hindi ko man kilala
ang dugong dumadaloy
sa iyo,
hindi ko man kayang
magtago ng tubig
sa palad,
patuloy akong daraan,
pagmamasdan ka
ng buo kong katawan,
sa bawat saglit,
tinitiyak
na mabuti ang kalagayan mo.

Nagpapalit na naman
ang ulap.
Nagbabago
ang itsura mo.

Hindi ako dapat malungkot
sa pagkabigo,
malamig
ang pagbati
ng gabi.

sentimental asukal

---
well... now i guess there's someone i know who'd succeeded in suicide.

what a sweet gesture for friends to remember him through his poems.

how eerie.

but whatever. like my writing "postergirl" two hours before the monthly pintig open mic at sala cafe has anything to do with his friend launching the blog "sentimental asukal" two days later!

gosh!

the world revolves around me, but not all the time!

if you believe that last sentence you've stronger mutant powers than me. ...
 
Comments: Post a Comment<< Home

welcome, and thank you for boarding the ulanmaya transit express. tickets, please. mind the gap as you depart. have a pleasant experience.

Archives
05/01/2004 - 06/01/2004 / 06/01/2004 - 07/01/2004 / 07/01/2004 - 08/01/2004 / 08/01/2004 - 09/01/2004 / 09/01/2004 - 10/01/2004 / 10/01/2004 - 11/01/2004 / 11/01/2004 - 12/01/2004 / 12/01/2004 - 01/01/2005 / 01/01/2005 - 02/01/2005 / 02/01/2005 - 03/01/2005 / 03/01/2005 - 04/01/2005 / 04/01/2005 - 05/01/2005 / 05/01/2005 - 06/01/2005 / 06/01/2005 - 07/01/2005 / 07/01/2005 - 08/01/2005 / 08/01/2005 - 09/01/2005 / 09/01/2005 - 10/01/2005 / 10/01/2005 - 11/01/2005 / 11/01/2005 - 12/01/2005 / 12/01/2005 - 01/01/2006 / 01/01/2006 - 02/01/2006 / 02/01/2006 - 03/01/2006 / 03/01/2006 - 04/01/2006 / 04/01/2006 - 05/01/2006 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 06/01/2006 - 07/01/2006 /

gromit is curious

Powered by Blogger