ulanmaya
20051221
  multiple choice postcard
disneyland hong kong

a. nalungkot ako kasi si totoro nakakulong!

b. bakit nakakulong si totoro? tapos may trees pa sa background niya! si totoro na gustong magpa-grow ng all things natural - pinigilan!

c. baka reflection lang yung image niya! gusto niyang bumiling ticket, pero sarado na yung booth! gusto niyang magpakalunod sa hong kong disneyland, pero it wasn't meant to be!

d. disney hijacked studio ghibli! instead of generating growth from fertile young minds, they're making totoro generate income for disney! pinagbebenta siyang tickets!

e. di makapasok si totoro sa disneyland kasi pumapatay ng imagination ang disney kasi sinusubo na lang nila lahat ng bagay na imaginative sa bata! yay!

~ thanks sa postcard, eugene! :-D
 
Comments: Post a Comment<< Home

welcome, and thank you for boarding the ulanmaya transit express. tickets, please. mind the gap as you depart. have a pleasant experience.

Archives
05/01/2004 - 06/01/2004 / 06/01/2004 - 07/01/2004 / 07/01/2004 - 08/01/2004 / 08/01/2004 - 09/01/2004 / 09/01/2004 - 10/01/2004 / 10/01/2004 - 11/01/2004 / 11/01/2004 - 12/01/2004 / 12/01/2004 - 01/01/2005 / 01/01/2005 - 02/01/2005 / 02/01/2005 - 03/01/2005 / 03/01/2005 - 04/01/2005 / 04/01/2005 - 05/01/2005 / 05/01/2005 - 06/01/2005 / 06/01/2005 - 07/01/2005 / 07/01/2005 - 08/01/2005 / 08/01/2005 - 09/01/2005 / 09/01/2005 - 10/01/2005 / 10/01/2005 - 11/01/2005 / 11/01/2005 - 12/01/2005 / 12/01/2005 - 01/01/2006 / 01/01/2006 - 02/01/2006 / 02/01/2006 - 03/01/2006 / 03/01/2006 - 04/01/2006 / 04/01/2006 - 05/01/2006 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 06/01/2006 - 07/01/2006 /

gromit is curious

Powered by Blogger